Bouw voorbij: Asbestinventaris

Asbest was effectief populair als bouwmateriaal vanwege zijn vele economische eigenschappen. Het is goedkoop, merkwaardig, geluiddempend en sterk. Intussen is het echter duidelijk geworden dat asbest ook een groot risico voor de gezondheid kan vormen, omdat het kan leiden tot gevaarlijke ziekten zoals longkanker en mesothelioom. Om dit risico te verminderen, is het momenteel verplicht om een ​​asbestinventaris te laten opstellen voordat er aan een gebouw wordt gewerkt.

Waarom een ​​asbestinventaris zo belangrijk is

Een asbestinventaris is een overzicht van alle asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in een gebouw. Dit kunnen bijvoorbeeld dakplaten, vensterbanken of isolatiemateriaal zijn. Omdat asbestvezels vrijkomen bij beschadiging van de bewerking van deze materialen, is het noodzakelijk om vooraf in de kaart te brengen waar deze zich bevinden. Op basis van de inventaris kan vervolgens worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen om eventuele gezondheidsrisico's te voorkomen.

Wie verantwoordelijk is voor een asbestinventaris

De verantwoordelijkheid voor een asbestinventaris ligt bij de eigenaar van het gebouw. Dit kan een particulier zijn, maar ook een bedrijf, woningcorporatie of gemeente. De inventaris moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Dit bedrijf voert een visuele inspectie uit en neemt monsters beïnvloed van materialen die verdacht worden van asbest. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een rapport opgesteld waarin staat welke materialen asbesthoudend zijn en in welke mate.

Wanneer is een asbestinventaris verplicht

Een asbestinventaris is verplicht in de volgende gevallen:

- Bij de sloep van een gebouw

- Bij renovatiewerkzaamheden waarbij bouwmaterialen beschadigd of bewerkt kunnen worden

- Bij werkzaamheden aan een gebouw waarbij asbesthoudende materialen kunnen worden beperkt aan beschadiging van de bewerking, bijvoorbeeld bij het vervangen van een dak

Wat er gebeurt na het opstellen van een asbestinventaris

Op basis van de asbestinventaris wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden om mogelijke gezondheidsrisico's te voorkomen. In sommige gevallen kan het voldoende zijn om de asbesthoudende materialen te markeren, in andere gevallen moeten deze worden verwijderd door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van het gebouw. Nadat de sanering is uitgevoerd, wordt opnieuw een inventarisatie uitgevoerd om te controleren of alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd.

De risico's van asbest

Asbest wordt beschouwd als één van de gevaarlijkste en meest kankerverwekkende stoffen die er zijn. Bij het inademen van asbestvezels kunnen deze zich in de lange en op termijn vastzetten tot gevaarlijke ziekten zoals longkanker en mesothelioom. Het duurt vaak tientallen jaren voordat de ziekte zich openbaart, waardoor het risico niet altijd direct zichtbaar is. Daarom is het zo belangrijk om een ​​asbestinventaris op te stellen voordat er werkzaamheden aan een gebouw plaatsvinden.

De voordelen van een asbestinventaris

Het laten opstellen van een asbestinventaris heeft verschillende voordelen. Tien eerste wordt de gezondheid van de mensen die aan het gebouw werken beschermd, omdat zij niet worden gebonden aan asbestvezels. Ten tweede voorkomt een asbestinventaris dat asbesthoudende materialen onbedoeld beschadigd of bewerkt worden tijdens de werkzaamheden. Dit kan leiden tot extra kosten en vertraging van het bouwproces. Tien slot is een asbestinventaris, een wettelijke rechtvaardiging en kan het niet naleven hiervan leiden tot boetes.

Conclusie

Een asbestinventaris is een belangrijk instrument om de gezondheid van mensen te beschermen en waterdichte kosten en vertragingen bij bouwprojecten te voorkomen. Het opstellen van een asbestinventaris is verplicht in bepaalde situaties en verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar van het gebouw. Het laten uitvoeren van een asbestinventaris door een gecertificeerd bedrijf is daarom essentieel voor een veilige en succesvolle bouw.

Bouw

Interessante links